• Zāģēšana

  • Cirsmu izvešana

  • Stigošana

  • Dastošana

  • Apauguma novākšana no lauksaimniecības zemēm

  • Augsnes frēzēšana